Fana: At a Speed of Life!

Welsih Malik Charles Koroonah Vayres Ka Yibbixem Warsen

Addis Ababa, Qado Dirri 16, 2012 ILL (FBC) Welsih Malik Charles Koroonah Vayres Yibbixeh Yanim Qaddoosen.

71 Karmat Geytima Tama Malik Kah Abeenih Yanin Fokaaqot Tama Vayresih Asta Kaat Tumbulleh Tanim Biritaaniyak Malik Buxah Marak Geytime Oyti Yascasse.

72 Karmat Geytima Kay Buxah Inayta Laakin Tama Vayres Tet Abbixe Weh Yanim Yisixxigen.

Away Ka Kee Kay Buxah Inayta Sittak Barissa Heenih Kattat Keenih Abak Geytimaanam Qaddoosen.

Biritaaniyal 8 Alfiik Daga Yakke Mari Koroonah Vayres Yibbixeh Geytimam Oyti Yascasse.

Raceyna:- BBC

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.