Fana: At a Speed of Life!

Ameerika, Huwaawil Ossetina Malkit Abte

Addis Ababa, Caxah-Alsak 6, 2012 ILL (FBC) Ameerikah Doolat Chaynak Teknolojih Eglah Ran HUwawil Ossetina Malkit Xayyossem Warsen.

Washingiton, Huwaawih Egla, Ameerikah Eglaalij Teknoloji Mabla Garaqtuh 10 Sanatih Ikraaro Xabba hayteh Angayyuk Sugteh Axcuk Keenil Xayyoosen Malkit Kinnim Qaddoosen.

Madqah Goore, Huwawi, Ameerikah Eglaali Lih Abteh Sugte Sittin Gey Wadirih Cabak, Robot Teknoloji Kee Baxaabaxsa Le Sirri Kood Garqeenih Axcuk Yiysixxigen.

Takkay Ikkah Tama Egla, Ameerika Teetil Xayyosse Malkit Oggole Waytam Qaddosse.

Tama Egla, Away Abak Geytimta Taamal, Ameerikah Eglaali Biyaakelemih Akkal Yaniimih Taagah, Ameerika Taa Maaqatta Akah Beytem Leh Tan Cunxo Kinni Acxuk Qaddoosan.

Tamahat Arawah Haak, Kanaadal Geytimta A Egla Xiseh Yan Numih Bax’a Kee Maaliyyah Exxah Saqalah Tan Meng Wanizihow, Ameeriokah Tabisseh Aceleemih Bohoy Yanim Warsen.

Ta Maaliyyah Exxah Saqal’ah Atlaake Kee Tama Eglal Hen Katla Xibix Abinal Maasisinnah Axcuk Ameerikah Doolat Tet Faxxam Qaddoosen.

Raceyna:- BBC

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.