Fana: At a Speed of Life!

Facebook Dirab Oyta Akah Loysiisan Innih Seeco Xayyose

Addis Ababa, Caxah Alsak 9, 2012 ILL (FBC) Facebook Dirob Oytitteh Fixix Kalalitoonuh Maqar Le Loysis Abaanam Faxximtamih Seeco Xayyosen.

Facebook Xiseyna Kee Naharsi saqalah Yan Mark Zukerberg, Jarmanak Minikil Gexisak Geytiman Saay Daffeynal, Baxsa Luk Ayyuntiino Retteemal Dirab Oytitteh Loysis Faxxiimam Kassise.

Baaxooxa Kaaduk, Dirab Oytitte Soolisoonuh, Maqar Leeh Tonnah Digga Le Loysis Faxximam Yescesse.

Taha Arawah Haakl, Telekom Kee Midiyah Eglaalih fantaaxaw diggoowam Faxximtamih Mabla Xayyose.

Tama saqal Elle Yescessennal, Facebook, Baxaabaxsa Le Maaqatta Beyak Geytimtam Kassisaak, Kulli Ayro 1 Miliyoonuk Daga Takke Dirab Oytitte Facebook Xaqul Alifak Geytimaanam Qaddoose.

Raceyna:- BBC

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.