Fana: At a Speed of Life!

Sanatak Inki Adda Gexsan Qasri Mobaayilitteh Mayballah Bica Koroonah Vayresik Gexxaamah Soolisen

Addis Ababa, Caxah-Alsak 2012 ILL (FBC) Sanataak Inki Adda GexisanBaadak kaxxaam Nabah Akak Iyyan Qasri Mobaayilih Qadaagah Mayballa Koroonah Vayresik Gexxaamah Soolisen.

A Sanati Taddeeral, 100 Alfiik Daga Yakke Mari Edde Angalalem Kee, Tamakkeh Fanak Kaaduk 6 Alfi Takkemi Chaynah Xaylo Kinnim Warsen.

Mango Eglaali Qusba Teknolojitte Bicseenih Baaheenim Kee Espeenik, Barseloonah Magaala A Barnaamijit kaxxam Edde TYintiffiqimem Warsen.

Facebook, LG, Nokiya Kee Soni Edde Anuk Kalah Tan Eglaalu Isinni Raqiseenim Warsen.

Raceyna:- BBC

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.