Fana: At a Speed of Life!

Samsang Galaksi S-20 Kee Zed Filip Xiqsitta Qusba Telefon Gooditte Qadaagah Xayyoosse

Addis Ababa, Caxah-Alsak 6, 2012 ILL (FBC) Baadal Ayti Gexxo Le Elektironikis Tamruteh Tan Samseng Egla, 5hele Wargu (5G) Interneetit Tantiffiqimem Duddah Akak Iyyen Galaksi (Galaxy) S-20 Kee Zed (Z) Filip Xiqsitta Qusba Mobaayil gooditte Yumruteenim Qaddoosen.

A Qusba Galaksi S-20 Qasri Mobayil Goodi, Tasaawir 100 Gabah Ossimiyya Abaamih Xiqto Le Kaameera Edde Heenim Warsen.

Galaksi Z Filip Xiqsita 2hele Mobayili, Xambabbaqimam Xiiqam Tama Egla Qaddosse.

Tahat Arawah Haak, Guddaafa Kee Qaane Isil xayyoosi He Wayta Mobayilitte Kinnim Yiysixxigen.

Ameerikal, 1 Alfiiy, 380 Doolar, Tonnah Biritaaniyal 1 Alfiiy 300 Yuro Limoh Xayyoseenim Warsen.

Samsengih Egla, Baadal Qasri Waktih Mobaayilitteh Qadaaga Elle Aban Chaynah Baaxok Ugutma Abak, Gexsi Baaxooxa Fan Tabaatabsaanam Qaddoosen.

Takkay Ikkah Away, Koroonah Vayresik Gexxaamah, Tama Qadaagal Adaf Akke Kal Raaqe Wem Warsan.

Raceyna:- BBC

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.