Fana: At a Speed of Life!

Tiwiter Taama Abeynit Buxah Addal Akah Taamitan Innah Abte

Addis Ababa, Caxah-Alsak 24, 2012 ILL (FBC) Tiwiter Koroonah Vayresik Gexxaamah Taama Abeynit Buxah Addal Gacca Inteh Akah Taamittannah Abtem Warsen.

Tama Egla, Hong Kong, Jappan Kee Gabbi Koriyal Geytimta Taama Abeynit Buxah Addal Gacca Iyyeenih Taamitaanam Dirkih Keenil Tanim Qaddosse.

Ahak Osetinah Tama Egla Baad Caddol Geytimta 5 Alfi Takke Taama Abeynit Taama Araca Fanah Gexe Kal Isinni Buxah Addal Akah Taamitan Innah Abtem YYiysixxigen.

Tahak Ugut Abak Buxah Addal Taamitaanam elle Duudan Innih Bica Keenih ABeenih Geytiman.

Tiwiterik Sihadayti Caylih Saqalah Yan Jenefer Kiriyer, Tama Margaqat Akah Yemeeteenimik Sabab, Baadal kaxxa Cunxo Akkuk Geytima Koroonah Vayresih Fixix Yaynukusoonuh Kinnim Qaddose.

Tama Vayresih Cunxook Gexxaamah Facebook Kee Google Edde Anuk Kalah Tan Teknolojih Eglaali Gexissam Faxak Sugte Kobox Sooliseenih Geytiman.

Raceyna:- BBC

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.