Fana: At a Speed of Life!

Yangayye Masgid

Addis Ababa, Caxah-Alsak 10, 2012 ILL (FBC) Jappan Saariqil Kaxxa Makiinat Yangagayye Masgid Bicsen.

Yangagayye Masgiid Akak Iyyan Ta Masgiidi, 48 iskuwer Meetirih Fidinaane Lem Kassisaak, Makiinak dare Kabu, Fakkiimak Salaatah Yakkem Warsen.

Ta Masgidik Hadafa, 2020 Yakku Wah Tokyoh Olompikil Muslimin Maritteh Saytunaane Kee Amaana Le Gurral Qibaada Akah Aban Innah Edde Ascabuk Bicsen Masgid Kinnim Qaddoosen.

Tokyo 2020 Olompiki, Gexsi Diini Kataytah Tan Maritteh, Qalayli Elle Aban Aroocal Keenih Bicseloonum Yiysixxigen.

Jappanal 105 Masgid Geytimam Tama Baaxoh Doolat Qaddosse.

Takkay Ikkah, A Masaagid Ceynih Tonnah Tokyoh Magaalak Iroh Geytimtaamih Taagah Salaatah Bica Alle Waytam Qaddoosen.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.