Fana: At a Speed of Life!

Ispoortii

Tootanahaam 1- 1 Maanchiisteer

Finfinnee, Waxabajjii 13, 2012 (FCB) –Taphni Priimiyar Liigii Ingilaandiin tarbee 30ffaa Tootanahamii fi Maanchisteer Yuunaaytiid gidduutti taphatame qixaan golobame.   Taphni Istaadiyeemii guddicha Ingilaand Weembileeyitti…