Fana: At a Speed of Life!

ም/ጠ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል በሚኒስትሮች ምክርቤት የተቋቋመ ኮሚቴ እስካሁን ያከናወናቸውን ተግባራት አስመልክቶ የሰጡት መግለጫ

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.