Fana: At a Speed of Life!

በኑሮ ውድነት መንስኤና የመፍትሄ ሀሣቦች ዙሪያ ያተኮረ ሀገር ዓቀፍ መድረክ በፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት አዘጋጅነት በዛሬው ዕለት ተካሂዷል፤ በመድረኩ የኑሮ ውድነት መነሻ እና መፍትሄው ምንድን ነው? በሚል የምጣኔ ሃብት ባለሙያዎች የመነሻ ፅሁፍ ቀርቧል

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.