Fana: At a Speed of Life!

በስምምነቱ የኢትዮጵያን በአባይ ወንዝ የመጠቀም መብት በዘላቂነት በማያስጠብቅ ሁኔታ አንድም ቃል ከተካተተ አንፈርምም- ዶ/ር ኢ/ር ስለሺ በቀለ

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.