Fana: At a Speed of Life!

ስፓርት

ሎዛ ኣበራ ካብ ውሽጢ 100 ፅዕንቶ ፈጠርቲ ደቂ ኣንስትዮ ቢቢሲ ሓንቲ ኮይና

ኣዲስ ኣበባ፣ 15 ሕዳር፣ 2013(ኤፍ ቢ ሲ)ሎዛ ኣበራ ካብ ውሽጢ 100 ፅዕንቶ ፈጠርቲ ደቂ ኣንስትዮ ቢቢሲ ሓንቲ ብምዃን ተመሪፃ። ቢቢሲ ኣብዚ ዓመት ለውጢ ዝመርሓን ለውጢ ዘምፃኣን 100 ደቂ ኣንስትዮ ካብ መላእ ዓለም ዝመረፀ እንትኸውን፥ ሎዛ ኣበራ ኣብ ዘፈር ስፖርት ካብ 100 ፅዕንቶ ፈጠርቲ ደቂ ኣንስትዮ ሓንቲ ኮይና ኣላ፡፡ ቢቢሲ ኣብ ኣውዲታት ፍልጠት፣ ኣመራርሓ፣ ፈጠራን ማንነትን ፅዕንቶ ፈጢረን ኢየን ዝበለን ሽም ዝርዝር ደቂ ኣንስትዮ ዘውጸአ እንትኸውን፥ ኢትዮጵያዊት ተፃዋቲት ኩዕሶ እግሪ ሎዛ ኣበራ ተኻቲታ፡፡ ሎዛ…
Read More...

ትሕቲ 20 ዓመት ገራዊት ጋንታ ኩዕሰሾ እግሪ ኢትዮጵያ ብኬንያ መዘነኣ ተሳዒራ

ኣዲስ ኣበባ፣ 14 ሕዳር፣ 2013 (ኤፍቢሲ)ትሕቲ 20 ዓመት ገራዊት ጋንታ ኩዕሰሾ እግሪ ኢትዮጵያ ብኬንያ መዘነኣ 3 ን 0 ተሳዒራ። ውድድር ትሕቲ 20 ዓመት ማእኸላይን ምብራቕን ኣፍሪካ /ሴካፋ/፥ ትማሊ ብታንዛኒያ ኣሰናዳእነት ጀሚሩ ኣሎ፡፡ ትሕቲ 20 ዓመት ገራዊት ጋንታ ኩዕሰሾ እግሪ ኢትዮጵያ ምስ ሃገራዊት ጋንታ ኬንያ ኣብ ዝገበረቶ ፈላማይ ፀወታ 3 ን 0…

ፕሬዚዳንት ካፍ ኣሕመድ ኣሕመድ ናይ 5 ዓመት እገዳ ተመሓላሊፉዎም

ኣዲስ ኣበባ ፣ 14 ሕዳር፣ 2013 (ኤፍ ቢ ሲ) ዓለም ለኻዊ ኣማሓዳሪ ኩዕሶ እግሪ (ፊፋ) ኣብ ልዕሊ ፕሬዚዳንት ፌዴሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪካ (ካፍ) ኣሕመድ ኣሕመድ ናይ ሓሙሽተ ዓመት እገዳ ኣመሓላሊፉ። እቶም ፕሬዚዳንት ምስ ግዕዝይናን ብልሹው ኣሰራርሓን ተተሓሒዙ ጥፍኣተኛ ኢዮም ክብል ከምዝኣገዶም እውን ፊፋ ገሊፁ፡፡ ኮሚቴ ስነ-ምግባር ፊፋ እውን ኣሕመድ…

ብሄራዊ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ መተባብዒ ሽልማት 2 ሚሊየን ብር ተበርኪቱሉ

ኣዲስ ኣበባ፣ 9 ህዳር፣ 2013 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ብሄራዊ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ መተባብዒ ሽልማት 2 ሚሊየን ብር ተበርኪቱሉ። እቲ ጋንታ ትማሊ ምስ ኒጀር ኣብ ዘካየዶ ፀወታ 3 ን0 ምዕዋቱ ስዒቡ ኮሚሽን ስፖርት ፌዴሪኢ ምስ ፌዴሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ብሓባር ብምዃን እቲ ሽልማት ምብርካቶም ተገሊፁ። እቲ ጋንታ ኣብ ቀፃሊ ንዝገብሮም ክልተ ፀወታታት ዝሓሸ ውፅኢት…

ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ንብሄራዊት ጋንታ ኒጀር ሰለስተ ንባፎ ስዒራ

ኣዲስ ኣበባ፣ 8 ሕዳር፣ 2013 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ (ዋሊያታት) ንብሄራዊት ጋንታ ኒጀር ሰለስተ ንባዶ ብዝኾነ ውፅኢት ስዒራታ። ብሄራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ደቂ ተባዕትዮ ኣብ መፃረዪ ምድብ ፅዋዕ ኣፍሪካ ሎሚ መዓልቲ ራቭዓይ ግጥማ ምስ ኒጀር ኣብ ስታዲየም ኣዲስ ኣበባ ኣካይዳ። በቲ ፀወታ ድማ ብሄራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ዋሊያታት ንኒጀር መዘነኣ ሰለስተ…

ኣብ ፓርክ እንጦጦ ውድድር ጉያን ብሽከሌታን ክካየድ ኢዩ

ኣዲስ ኣበባ፣ 23 ጥቅምቲ፣ 2013 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ዓብዪ ጉያ ኢትዮጵያ ኣብ ፓርክ እንጦጦ ውድድር ጉያን ብሽከሌታን ከምዝካየድ ኣፍሊጡ። እቲ ውድድር ኣብ ወርሒ ሕዳር መፈለምታ ክሳለጥ ኢዩ ተባሂሉ። ኣብ ኢትዮጵያ ንመጀመርታ ጊዜ ኣብ ዝካየድ እቲ ውድድር፥ ኣብ ሓደ ጋንታ ኣርባዕተ ሰባት ከምዝሳተፉ ተገሊፁ። ካብ ኣርባዕቲኦም ተሳተፍቲ ክልተ ብሽክለተኛታት ክልተ ድማ…

ፕሬዚዳንት ካፍ ኣሕመድ ኣሕመድ ብቫይረስኮሮና ተታሒዞም

ኣዲስ ኣበባ፣ 20 ጥቅምቲ፣ 2013 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ፕሬዚዳንት ፎዴሬሽን ኩዕሾ እግሪ ኣፍሪካ ካፍ ኣሕመድ ኣሕመድ ብቫይረስኮሮና ከምዝተታሓዙ ተረጋጊፁ። እቶም ፕሬዚዳንት ብቅድሚ ትማሊ ረቡዕ ካብ ሞሮኮ ናብ ካይሮ ምስተመለሱ ቅልል ዝበለ ምልክት ሰዓል ምርኣዮም ስዒቡ ብዝተገበረሎም ምርመራ፥ ሎሚ መዓልቲ በቲ ቫይረስ ከምዝተትሓዙ ተፈሊጡ። ስለዝኾነ ድማ እቶም ፕሬዚዳንት…

- ማስታወቂያ -