Fana: At a Speed of Life!
Browsing Category

ቢዝነስ

ኣብ ዓድዋ ምኽንያቱ ብዘይተፈለጠ ናህሪ ዋጋ ዕዳጋ ንዘርኣዩ 34 ዘይሕጋውያን ነጋዶ ንብረቶም ተዓሺጉ

ኣዲስ ኣበባ፣ 19 መጋቢት፣ 2012 (ኤፍ ቢ ሲ)ኣብ ከተማ ዓድዋ ምኽንያቱ ብዘይተፈለጠ ዋጋ ወሲኾም ዝተረኸቡ ኣብ ዝተፈላለዩ ዘርፍታት ንግዲ ዝተዋፈሩ ዘይሕጋውያን ነጋዶ ንብረቶም ክዕሸግ ከምዝተገበረ ተገሊፁ። እቶም ንብረቶም ዝታዓሸጎም ነጋዶ 22 ሸርሸርቲ እክሊ፣ 9 እንዳ ስሚንቶን 3 ሸቐጣ…

ኢትዮጵያን ጀርመንን ልዕሊ ብር 3 ነጥቢ 5 ቢሊየን ስምምዕነት ሓገዝ ተፈራሪመን

ኣዲስ ኣበባ፣ 14 መጋቢት፣ 2012 (ኤፍ ቢ ሲ)ኢትዮጵያን ጀርመንን ልዕሊ ብር 3 ነጥቢ 5 ቢሊየን ስምምዕነት ሓገዝ ተፈራሪመን። እቲ ስምምዕነት ሓገዝ ሚኒስትር ዲኤታ ገንዘብ ኣይተ ኣድማሱ ነበበን ኣምባሳደር ጀርመን ኣብ ኢትዮጵያ ብሪታ ዋግነርን ኢዮም ተፈራሪሞምዎ። ኣብ ኢትዮጵያ…

ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ልዕሊ 2 ሺሕን 800 ዘይሕጋውያን ነጋዶ ስጉምቲ ተወሲዱ

ኣዲስ ኣበባ፣ 10 መጋቢት፣ 2012(ኤፍ.ቢ.ሲ)ኣብ ከተማ መቐለ ዘይሕጋዊ ንግዲ ንምቑፅፃር ብዝተሰርሑ ስጡም ስራሕቲ ቑፅፅር 2 ሺሕን 882 ብዘይንግዲ ፍቓድ ይሰርሑ ዝነበሩ ነጋዶ ስጉምቲ ከምዝተወሰደ ቤት ፅሕፈት ንግድን ኢንዱስትርን እታ ከተማ ኣፍሊጡ። ብተወሳኺ 431 ነጋዶ ድማ ንዝምልከቶ…

ኢትዮጵያን ኳታርን ንማእኸል ሕክምና ኩላሊት ዝውዕል 18 ሚሊየን ዶላር ስምምዕነት ሓገዝ ተፈራሪመን

ኣዲስ ኣበባ፣ 9 መጋቢት፣ 2012 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ኢትዮጵያን ኳታርን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንዝህነፅ ማእኸል ሕክምና ኩላሊት ዝውዕል 18 ሚሊየን ዶላር ስምምዕነት ሓገዝ ተፈራሪመን። እቲ ስምምዕነት፥ ሚኒስትር ዲኤታ ገንዘብ ኣይተ ኣድማሱ ነበበን ዋና ዳይሬክተር ፈንድ ኳታር ካሊፋ ቢን ያሲም ኣል ኩዋሪ…

ልዕሊ ብር 13 ሚሊየን ዝግመቱ ኣቕሑት ኮንትሮባንድ ተታሒዞም

ኣዲስ ኣበባ፣ 8 መጋቢት፣ 2012 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ልዕሊ ብር 13 ሚሊየን ዝግመቱን ካልኦት ግምታዊ ዋጋ ዘይወፅአሎም ኣቕሑት ኮንትሮባንድን ተታሒዞም። እቶም ኣቑሑት ኮንትሮባንድ ኣብ ዛሓለፉ ተኸታተልቲ 12 መዓልቲታት ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ኢትዮጵያ ዝተትሓዙ ምዃኖም ሚኒስቴር እቶት ኣፍሊጡ።…

ብሄራዊ ሙዜም ብምኽንያት ቫይረስ ኮሮና ንበፃሕቲ ዕፁው ክኸውን ኢዩ – በዓል መዚ ሓለዋን መፅናዕቲን ሓድጊታት ኢትዮጵያ

ኣዲስ ኣበባ፣ 8 መጋቢት፣ 2012 (ኤፍ ቢ ሲ)ብሄራዊ ሙዜም ብምኽንያት ቫይረስ ኮሮና ካብ ሎሚ መዓልቲ ጀሚሩ ንበፃሕቲ ዕፁው ከምዝኸውን በዓል መዚ ሓለዋን መፅናዕቲን ሓድጊታት ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። እቲ በዓ መዚ ኣብ ማሕበራ ሚዲያ ፌስቡክ ገፁ ከምዝፀሓፎ፥ እቲ ሙዜም ቫይረስ ኮሮና ናብ ኢትዮጵያ…

ማሕበር ኣክሲዮን ንግዲ ኖርዝ ስታር መገዲ ኣየር ንግዲ ከምዘጣይሽ ኣፍሊጡ

ኣዲስ ኣበባ፣ 4 መጋቢት፣ 2012 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ማሕበር ኣክሲዮን ንግዲ ኖርዝ ስታር መገዲ ኣየር ንግዲ ከምዘጣይሽ ኣፍሊጡ። መስራቲ እቲ ትካልን ምክትል ኣካቢ ቦርድን ኣይተ መኮነን በየነ፥ እቲ መገዲ ኣየር ናይ ምጥያሽ ሓሳብ ክመፅእ ዝኸኣለ ኣብ ኢትዮጵያ ዘፈር ውልቀን ኣብ ኡንዱስትሪ ኣቪየሽን…

ሚኒስቴር እቶት ኣብ ወርሒ ለካቲት ብር 19 ነጥቢ 4 ቢሊየን ኣኪቡ

ኣዲስ ኣበባ፣ 3 መጋቢት፣ 2012 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ሚኒስቴር እቶት ኣብ ወርሒ ለካቲት 2012 ዓ.ም ብር 19 ነጥቢ 4 ቢሊየን ምእካቡ ኣፍሊጡ። እቲ እቶት ሃገር በቆል ኢኮኖሚ ኣብ ግምት ብዘእተወ መልክዑ ዝተኣከበ ምዃኑ እውን ገሊፁ። እቲ ሚኒስቴር፥ ኣብ ወርሒ ለካቲት ብር 20 ነጥቢ 4…

ኩባኒያ ሩሲያ “X5” ኣብ ኢትዮጵያ ዝፈርዩ ዕምበባታት ምግዛእ ክጅምር ኢዩ

ኣዲስ ኣበባ፣ 1 መጋቢት፣ 2012 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ዓቢዪ መከፋፈሊ ምግቢ ኩባኒያ ሩሲያ “X5” ኣብ ኢትዮጵያ ዝፈርዩ ዕምበባታት ምግዛእ ከምዝጅምር ኣፍሊጡ። እቲ ኩባኒያ ካብ ኢትዮጵያ ዝገዝኦም ዕምበባታት ናብ ሩሲያ ኣእቲዩ ከከፋፍል ከምዝደሊ ገሊፁ ኣሎ። እቶም ካብ ኢትዮጵያ ዝግዝኡ…

ኣብ ስራሕቲ ስፈን ሸኽላን ተዋፊረን መዕበይ ዓቕሚ ስልጠና ዝረኸባ ደቂ ኣነስትዮ ተመሪቐን

ኣዲስ ኣበባ፣ 28 ለካቲት፣ 2012 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ኣብ ስራሕቲ ስፈን ሸኽላን ተዋፊረን ንተኸታተልቲ ኣርብዓን ሓሙሽተን መዓልትታት መዕበዪ ዓቕሚ ስልጠና ዝረኸባ ደቂ ኣነስትዮ ሎሚ መዓልቲ ተመሪቐን። እቲ ስልጠና ብቢሮ ባህልን ቱሪዝም ክልል ትግራይ ዝተወሃበ እዩ። ፍቕርን ረብሓን እቲ ሞያ…