Fana: At a Speed of Life!

ኣብ ዝሓለፉ 3 ዓመታት ኣብ ግልጋሎት ጥዕና ኣዶታትን ህፃናትን ምምሕያሽ ተራእዩ – ሚኒስቴር ጥዕና

ኣዲስ አበባ፣ 07 ጥሪ፣ 2012 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ኣብ ዝሓለፉ ሰለስተ ዓመታት ኣብ ግልጋሎት ጥዕና ኣዶታትን ህፃናትን ምምሕያሽ ከምዝተርኣየ ሚኒስቴር ጥዕና ኣፍሊጡ። ኣብ ክልላት ትግራይ፣ ኣምሓራ፣ ኦሮሚያን ደቡብን ኣብ ዝሓለፉ ሰለስተ ዓመታት ብሓገዝ ትካል ተራድኦ ኣሜሪካ /ዩ ኤስ ኤ አይ ዲ/…

ምስ ልቢ ዝተትሓሓዘ ፀገም ጥዕና ተቓላዓይነት ሕማም ኩላሊት ከምዘዕቢ መፅናዕቲ ኣመላኺቱ

ኣዲስ ኣበባ፣ 04 ጥሪ፣ 2012 (ኤፍቢሲ)ምስ ልቢ ዝተትሓሓዘ ፀገም ጥዕና ብሕማም ኩላሊት ናይ ምቅላዕ እድል ከምዘዕቢ ሓደ መፅናዕቲ ሓቢሩ። ኣብ ኣሜሪካ ዝተገበረ እቲ መፅናዕቲ 9 ሺሕን 47 ሰባት ዘሳተፈ እንትኸውን፥ ተሳተፍቲ እቲ መፅናዕቲ ቅድሚ ሕዚ ምስ ልቢ ዝተትሓሓዙ ፀገማት ጥዕናን ፀገም…

ወርሓዊ ኩነት ጥዕና ዝዓሰላ ኣዶ ብብርኪ ሃገር ይኽበር ኣሎ

ኣዲስ ኣበባ፣ 01 ጥሪ፣ 2012 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ወርሓዊ ኩነት ጥዕና ዝዓሰላ ኣዶ ብብርኪ ሃገር ይኽበር ኣሎ። እቲ ኩነት “ኣዶ ዓንዲ ሑቖ ሃገርን ስድራን ኢያ” ብዝብል መሪሕ ቓል ኢዩ ዝኽበር ዘሎ። ኣብቲ ብብርኪ ሃገር ንመበል 14 ግዘ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝኽበር ዘሎ ወርሓዊ ጥዕና ዝዓሰላ ኣዶ፥…

ኣብ ዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ብዘጋጠመ ለበዳ ሕማም ንፍዮ ልዕሊ 6 ሺሕ ሰባት ንሕልፈት ተቓሊዖም – ውድብ ጥዕና ዓለም

ኣዲስ ኣበባ፣ 29 ታሕሳስ፣ 2012 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ኣብ ዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ብዘጋጠመ ለበዳ ሕማም ንፍዮ ልዕሊ 6 ሺሕ ሰባት ንሕልፈት ምቅለዖም ውድብ ጥዕና ዓለም ኣፍሊጡ። ዝርገሕ እቲ ለበዳ ሕማም ብቕልጡፍ እናተስፋሕፈሐ ምዃኑ እውን እቲ ውድብ ገሊፁ። ካብ ዝሓለፈ መጀመርታ ዓመት…

ፅሬት ዘይብሎምን መድሓትነቶም ዘይተረጋገፀን ፍርያታት እናሸጡ ዝተረኸቡ ዜጋታት ወፃኢ ሃገር ኣብትሕቲ ቁፅፅር ውዒሎም

ኣዲስ ኣበባ፣ 27 ታሕሳስ፣ 2012 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ኣብ ባዛራት ፅሬት ዘይብሎምን መድሓትነቶም ዘይተረጋገፀን ፍርያታት መድሓኒት እናሸጡ ዝተረኸቡ ሸውዓተ ዜጋታት ወፃኢ ሃገር ውልቀ ሰባት ኣብትሕቲ ቁፅፅር ውዒሎም። በዓል መዚ ቁፅፅር ምግቢን መድሓኒትን ምስ ኮሚሽን ፖሊስ ፌዴራል ብምትሕብባር፥ እቶም…

ኤጀንሲ ኣቕራቢ መድሓኒት ኢትዮጵያ ዘህነፆ መኽዚን መዝሐሊ መድሓኒት ኣመሪቑ

ኣዲስ ኣበባ፣ 24 ታሕሳስ፣ 2012 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ኤጀንሲ ኣቕራቢ መድሓኒት ኢትዮጵያ ዘህነፆ ሰንሰለት መኽዚን መዝሐሊ መድሓኒት ኣመሪቑ። እቲ ዝተመረቐ መኽዚን መዝሐሊ መድሓኒት ሰለስተ ክፍሊታት መዝሐሊ ዘለዉዎ እንትኸውን፥ ሕድሕዶም 300 ኪዩብ ሜትሮ ናይ ምሓዝ ዓቕሚ ኣለዎም ተባሂሉ። እቶም…

ዶክተር ኣሚር ኣማን ኣብ ዝተፈላለያ ዞባታትን ወረዳታትን ክልል ሶማሌ ዑደት ኣካይዶም

ኣዲስ ኣበባ፣ 15 ታሕሳስ፣ 2012 (ኤፍ ቢ ሲ)ሚኒስትር ጥዕና ዶክተር ኣሚር ኣማን ምስ ሓለፍቲ ቢሮ ጥዕና ክልል ሶማሌ ብምዃን ኣብ ዝተፈላለያ ዞባታትን ወረዳታትን እቲ ክልል ዑደት ስራሕ ኣካይዶም። እቲ ዑደት፥ ኣብ ዞባታት ጎዴን ሸበሌን ከምኡ እውን ኣብ ወረዳ ቀላፎን ኢዩ ተካይዱ። ኣብ…

ቤት ፅሕፈት ሓለዋ ጥዕና ከተማ ዓዲግራት መጥቀሚ ግዚኦም ዝሓለፎም ንምግብነትን መፀባበቒ ሰባትን ዝዉዕሉ ፍሪያታት ኣወጊዱ

ኣዲስ ኣበባ፣ 10 ታሕሳስ፣ 2012 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ቤት ፅሕፈት ሓለዋ ጥዕና ከተማ ዓዲግራት መጥቀሚ ግዚኦም ዝሓለፎም ንምግብነትን መፀባበቒ ሰባትን ዝዉዕሉ ፍሪያታት ከም ዘወገደ ኣፍሊጡ። ኣብ ቤት ፅሕፈት ሓለዋ ጥዕና ከተማ ዓዲግራት መተሓባበሪ ቁፅፅር ጥዕና ኣይተ ወልደገብርኤል ገብሩ ከም ዝበልዎ፥…