Fana: At a Speed of Life!

ብኣደራዳራይነት ሕብረት ኣፍሪካ ዝሳለጥ ዘተ ግድብ ህዳሰ ውፅኢቱ ዘዕግብ ክኸውን ኢዩ – ሙሳ ፋኪ ማሃማት

ኣዲስ ኣበባ፣ 18 ጥቅምቲ፣ 2013 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ኣቦ መንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ ሙሳ ፋኪ ማሃማት ኣብ ክሊ ግድብ ህዳሰ ብኣደራዳራይነት ሕብረት ኣፍሪካ ምስላጡ ከምዘሐጎሶም ገሊፆም። እቶም ኣቦ መንበር፥ ብኣደራዳራይነት ሕብረት ኣፍሪካ ዝካየድ ዘሎ ዘተ ዕውት ክኸውን ኢዩ ኢሎም። ንፀገማት…

ርኢቶ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ስርዓት ዘይብሉን ሓደገኛን ኢዩ – ፀለምቲ ኣሜሪካውያን ኣባላት ኮንግረስ

ኣዲስ ኣበባ፣ 18 ጥቅምቲ፣ 2013 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ኣባላት ኮንግረስ ፀለምቲ ዝሓዘ  ጥምረት ብላክ ኮከስ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ኣብ ቀረባ እዋን ምስ ግድብ ህዳሰ ተተሓሒዙ ንግብፂ ወጊኖም ዝሃቡዎ ርኢቶ ኮኒኑ። ኣባላት እቲ ጥምረት ኣብ ዘውፀኡዎ መግለፂ፥ ኢትዮጵያ፣ ሱዳንን ግብፂን ኣብ ዘካይደኦ…

ፕሬዚዳንት ኣልጄሪያ ናብ ሆስፒታል ኣቲዮም

ኣዲስ ኣበባ፣ 18 ጥቅምቲ፣ 2013 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ፕሬዚዳንት ኣልጄሪያ ዓብደልማጂድ ቴቦኔ ብሕማም ናብ ሆስፒታል ኣቲዮም። እቶም ፕሬዚዳንት፥ ኣልጀሪያ ወሳኒ ህዝበ ውሳነ ሕገ-መንግስቲ ንምግባር ኣብ ምድላው ኣብ ትርከበሉ እዋን ኢዮም ኣብ ከተማ ኣልጀርስ ናብ ዝርከብ ወታደራዊ ሆስፒታል ኣቲዮም…

መንበሪ ፍቓድ ስዑድ ዓረብ ተመሓላሊፎም ብዝብል ኣብ ሪያድ ተኣሲሮም ዝፀንሑ 82 ዜጋታት ተፈቲሖም

ኣዲስ ኣበባ፣ 18 ጥቅምቲ፣ 2013 (ኤፍ.ቢ.ሲ)መንበሪ ፍቓድ ስዑድ ዓረብ ተመሓላሊፎም ብዝብል ንዘሓለፉ ሰሙናት ምስ ስድረኦም ኣብ ሪያድ ጣቢያ ፖሊስ ተኣሲሮም ዝፀንሑ 82 ዜጋታት ተፈቲሖም። እቶም ኢትዮጵያውያንን ትውልደ ኢትጵያውያንን፥ ኣብ ከተማ ሪያድ ኣብ ዝርከባ ሓሙሽተ ጣቢያታት ፖሊስ…

ሰለስቲአን ሃገራት ኣብ ውሽጢ 7 መዓልቲታት ድርድር ብምግባር ኣብ ቀፀልቲ ኣካይዳታትን ግዘ ሰሌዳን ንምስምዕማዕ ተረዳዲአን

ኣዲስ ኣበባ፣ 18 ጥቅምቲ፣ 2013 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ኢትዮጵያ፣ ግብፂን ሱዳንን ኣብ ውሽጢ ሸውዓተ መዓልቲታት ድርድር ብምግባር ኣብ ቀፀልቲ ኣካይዳታትን ግዘ ሰሌዳን ኣብ ስምምዕ ንምብፃሕ ከምዝተረዳድኣ ተገሊፁ። ሚኒስትር ዓለም ለኸ ርክብን ምትሕብባርን ደቡብ ኣፍሪካን ኣቦ መንበር ቤት ምኽሪ ኣፈፃሚ…

ትማሊ ኣብ ኢትዮጵያ ተወሰኽቲ 511 ሰባት ቫይረስኮሮና እንትርከቦም 8 ሰባት ድማ ህይወቶም ሓሊፉ

ኣዲስ ኣበባ፣ 18 ጥቅምቲ፣ 2013(ኤፍ.ቢ.ሲ)ኣብ ኢትዮጵያ ትማሊ ኣብ ልዕሊ 5ሺሕን 884 ሰባት ብዝተገበረ ምርመራ ላቦራቶሪ ብቫይረስኮሮና ዝተተሓዙ ተወሰኽቲ 511 ሰባት ከምዝተረኸቡ ሚኒስቴር ጥዕና ኣፍሊጡ። ብመሰረት እዚ ኣብ ኢትዮጵያ በቲ ቫይረስ ዝተትሓዙ ሰባት ቁፅሮም 94 ሺሕን 128…

ዓለም ለኸ ቀጥታ ኢንቨስትመንት ወፃኢብ46 ሚኢታዊ ምንካይ ኣርኢዩ

ኣዲስ ኣበባ፣ 17 ጥቅምቲ፣ 2013(ኤፍ ቢ ሲ)ዓለም ለኸ ቀጥታ ኢንቨስትመንት ወፃኢ ብ46 ሚኢታዊ ምንካይ ከምዘርአየ ኣብ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ጉባኤ ንግዲን ልምዓትን (ዩኒታድ) ኣፍሊጡ። እቲ ጉባኤ ዝዓበየ ምንካይ ቀጥታ ኢንቨስትመንት ወፃኢ ዘጋጠመ ኣብ ውሽጢ ዝማዕበላ ሃገራት እንትኸውን፥…

ትራምፕ ኣብ ክሊ ግድብ ህዳሰ ኣድሂቦም ዝሃቡዎ ርኢቶ ንኢትዮጵያውያን ሓደ ዝገብር ክኸውን ይግባእ – ሙሁራት

ኣዲስ ኣበባ፣ 17 ጥቅምቲ፣ 2013 (ኤፍ ቢ ሲ)ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዓቢዪ ግድብ ህዳሰ ኢትዮጵያ ኣመልኪቶም ዝሃቡዎ ርኢቶ ንኢትዮጵያውያን ዝበለፀ ሓደ ዝገብርን ዝተጀመረ ግድብ ንምዝዛም ዝለዓዓሉሉ ክኸውን ከምዝግባእ ሙሁራት ገሊፆም። ምስ ፋና ብሮድካስቲንግ ፃንሒት ዝገበሩ…

ኣብ ወረዳ ጉራ ፈርዳ ንምጥፋእ ህይወት ሰባትን ዕንወት ንብረትን ምኽንያት ኢዮም ተባሂሎም ዝተጠርጠሩ 54 ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ውዒሎም

ኣዲስ ኣበባ፣ 17 ጥቅምቲ፣ 2013(ኤፍ ቢ ሲ)ኣብ ዞባ ቤንች ሸኮ ቻብ ወረዳ ጉራ ፈርዳ ንምጥፋእ ህይወት ሰባትን ዕንወት ንብረትን ምኽንያት ኢዮም ተባሂሎም ዝተጠርጠሩ 54 ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከምዝወዓሉ ተገሊፁ። ዋና ኣመሓዳሪ ዞባ ቤንች ሸኮ ኣይተ ፍቅሬ ኣማን ከምዝገለፁዎ፥ ኣብ…

መገዲ ኣየር ኢትጵያ ብሉፅ መገዲ ኣየር ኣፍሪካ 2020 ኮይኑ

ኣዲስ ኣበባ፣ 17 ጥቅምቲ፣ 2013(ኤፍ ቢ ሲ)መገዲ ኣየር ኢትጵያ ብሉፅ መገዲ ኣየር ኣፍሪካ 2020 ተባሂሉ ብቢዝነስ ትራቭል ኣዋርድ ተሸሊሙ። እቲ ሽልማት ብመፅት ቢዝነስ ትራቭል ኣዋርድ ኢዩ ዕላዊ ኮይኑ ዘሎ። መንበብቲ እቲ መፅሄትን ዘይሻራዊ ትካል መፅናዕቲን ብዝተውሃቡዎ ድምፂ፥ እቲ…