Fana: At a Speed of Life!

ካብ 1 ሺሕን 300 ሲ ሲ ንታሕቲ ንዝኾና ተሽከርከርቲ ዝውሰን መጠን ታክሲ ናብ 5 ሚኢታዊ ክወርድ ተገይሩ

ኣዲስ ኣበባ፣ 8 ጥሪ፣ 2012 (ኤፍ ቢ ሲ)ምምሕያሽ ኣብ ዝተገበረሉ ረቂቕ ኤክሳይዝ ታክስ ኣብ ልዕሊ ሓደሽቲ ተሽከርከርቲ ዝንበር መጠን ታክሲ ካብ 30 ሚኢታዊ ናብ 5 ሚኢታዊ ክቕንስ ተገይሩ። ሚኒስቴር ገንዘብ ፌዴሪኢ ኣብቲ ዝተመሓየሸ ኤክሳይዝ ታክስ ኣድሂቡ ሎሚ መዓልቲ መግለፂ ሂቡ።…

ጥበብ የኽብር ሃፍቲ የንብር-መንግስቲ ትግራይ

ኣዲስ ኣበባ ፣ 8 ጥሪ፣ 2012 (ኤፍ ቢ ሲ)ጥበብ የኽብር ሃፍቲ የንብር ብዝብል ርእሲ በዓል ጥምቀት ብዝምልከት ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ሰሙናዊ መልእኸቲ ኣመሓላሊፉ። ሙሉእ ትሕዝቶ እቲ መልእኽቲ ከምዝስዕብ ቀሪቡ ኣሎ። ቅድሚ ኹሉን ልዕሊ ኹሉን፣ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ…

ዩንቨርስቲ ወልዲያ ሰለስተ ምክትላት ፕሬዚዳንት ካብ ስረሖም ኣጊዱ

ኣዲስ ኣበባ ፣ 8 ጥሪ፣ 2012 (ኤፍ ቢ ሲ)ዩንቨርስቲ ወልዲያ ሰለስተ ምክትላት ፕሬዚዳንት ካብ ስረሖም ከምዝኣገደ ኣፍሊጡ። ዳይሬክተር ጉዳያት ኮሚኒኬሽን እቲ ዩንቨርስቲ ኣይተ ተፈራ ኣስናቀ ከምዝበልዎ፥ እቶም ምክትላት ፕሬዚዳንት ብመሰረት ውሳነ ሴኔት ኢዮም ካብ ስራሕ ተኣጊዶም። ይኹን…

ኣብ እዋን ድቃስ ዝረኣይ ምቁርራፅ ትንፋስ ከመይ ምክልኻል ይከኣል?

ኣዲስ ኣበባ ፣ 8 ጥሪ፣ 2012 (ኤፍ ቢ ሲ)ኣብ እዋን ድቃስ ዝረኣይ ምቁርራፅ ትንፋስ (ስሊፕ ኣፕኖያ) ሰባት ምስ ደቀሱ እቲ ላዕለዋይ ትቦ ኣየር ብምሉእ ወይ ብኽፋል ክዕፀው እንከሎ ዘጋጥም ከምዝኾነ ተመራመርቲ ይገልፁ። ብፍላይ ልዕሊ ዓቐን ርጉዲ፣ ዓብዪ ክሳድ ወይ ሓናት ዘለዎም ሰባት ድማ…

ሴኔት ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣብ ዝቐረበ ክሲ ብዕሊ ምክርኻር ጀሚሩ

ኣዲስ ኣበባ ፣ 8 ጥሪ፣ 2012 (ኤፍ ቢ ሲ)ላዕለዋይ ቤት ምኽሪ ተወከልቲ ህዝቢ(ሴኔት) ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝቐረበ ካብ መዚነቶም ክሳብ ምውራድ ዝበፅሕ ክሲ ብዕሊ ምክርኻር ጀሚሩ። ታሕተዋይ ባይቶ ኣመሪካ፥ ነተን ንፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ካብ ስልጣኖም ንምእላይ…

ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣቢይ ዘካየድዎ ዑደት ዕዉት ስምምዕነት ዝተገበረሉ ከምዝነበረ ሚኒስቴር ጉዳያት ወፃኢ ኣፍሊጡ

ኣዲስ ኣበባ ፣ 8 ጥሪ፣ 2012 (ኤፍ ቢ ሲ)ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣቢይ ኣሕመድ ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ኣፍሪካ ዘካየድዎ ዑደት ካብ ፖሊሲ ጉዳያት ወፃኢ ዝፍልፍልን ንሃገራት ኣፍሪካ ካብ ዝወሃብ ትኹረት ዝተፈፀመን ብምዃኑ ዕዉት ስምምዕነት ዝተገበረሉ ከምዝነበረ ሚኒስቴር ጉዳያት ወፃኢ ፌዴሪኢ…

መድረኽ ምንቕናቕ ነፃ ወፍሪ ዕቀባ ሓመድን ማይን 2012 ዓ/ም ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ተሳሊጡ

ኣዲስ ኣበባ ፣ 8 ጥሪ፣ 2012 (ኤፍ ቢ ሲ)መድረኽ ምንቕናቕ ነፃ ወፍሪ ዕቀባ ሓመድን ማይን 2012  ላዕለዎት ሓለፍቲ ዞባን ወረዳን፣ ሰብ ሞያ ሕርሻ ኣብ ዝተረኸብሉ ኣብ ከተማ መኾኒ ተሳሊጡ። እቲ መድረኽ ዘተ፥ ዓ/ም "ወፍሪ ዕቀባ ሓመድን ማይን ንመርኣያ ልምዓትናን ፅንዓትናን” ብዝብል መሪሕ…

ወዲ 17 ዓመት ሰልጣናይ ናሳ ሰገን ካብ መሬት 1 ሽሕን 300 ብርሃን ዓመት እትርሕቕ ሓዳሽ ፕላኔት ረኺቡ

ኣዲስ ኣበባ ፣ 7 ጥሪ፣ 2012 (ኤፍ ቢ ሲ)ወዲ 17 ዓመት ሰልጣናይ ናሳ ሰገን፥ ካብ መሬት 1 ሽሕን 300 ብርሃን ዓመት እትርሕቕ ሓዳሽ ፕላኔት ከምዝረኸበ ተገሊፁ። እቲ ዎልፍ ኩኪየር ዝበሃል ኣብ ናሳ ዝረኸቦ ዕድል ስልጠና ሓፂር እዋን እናተኸታተለ ስራሕ ልምዲ ንኽሕዝ'ዩ። ይኹን እምበር…

ግድብ ህዳሰ ብዝምልከት ኣብ መንጎ ኢትዮጵያ፣ ሱዳንን ግብፅን ክሳለጥ ዝፀንሐ ዘተ ተዛዚሙ

ኣዲስ ኣበባ ፣ 7 ጥሪ፣ 2012 (ኤፍ ቢ ሲ)ዓብዪ ግድብ ህዳሰ ብዝምልከት ኣብ መንጎ ኢትዮጵያ፣ ሱዳንን ግብፅን ክሳለጥ ዝፀንሐ ዘተ ብዝሓሸ ውፅኢት ከምዝተዛዘመ ተገሊፁ። ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ፣ ሚኒስትራት ማይን ኣባላት ጉጅለ ልኡኽ ሰለስቲአን ሃገራትን ከም ኣቆፃፅራ ኣውሮፓውያን ካብ 13…

ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ፣ ሱዳንን ግብፂን ምስ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ተዛቲዮም

ኣዲስ ኣበባ፣ 6 ጥሪ፣ 2012 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ፣ ሱዳንን ግብፂን ምስ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ተዛቲዮም። እቲ ዘተ ግድብ ህዳሰ ኢትዮጵያ ብዝምልከት ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢን ሚኒስትራት ማይን ሰለስቲአን ሃገራት ኣብ ዋሽንግተን የሳልጥዎ ምስ ዘለዉ መድረኽ…