Fana: At a Speed of Life!
Monthly Archives

January 2023

ሪፎርም ምትዕድዳግ ነዳዲ ውፅኢት የመዝግብ ከምዘሎ ተገሊፁ

ኣዲስ ኣበባ፣ 23 ጥሪ፣ 2015 (ኤፍ ቢ ሲ) ቅርሚ ሓደ ዓመት ዝተጀመረ ሪፎርም ምትዕድዳግ ነዳዲ ውፅኢት የመዝግብ ከምዘሎ ተገሊፁ። ሚኒስቴር ንግድን ዞባዊ ምትእስሳርን ኣፈፃፅማ እቲ ሪፎርም ብዝምልከት ምስ መዳርግቲ ኣካላት ኣብ ዝገበሮ መድረኽ ዘተ ኢዩ እዚ ሓሳብ ቀሪቡ። ኣብቲ ገምጋም፥…

ቀዳማይ ሚኒስትር ኣቢይ ምስ ጉጅለ ኣማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ተዛቲዮም

ኣዲስ ኣበባ፣ 23 ጥሪ፣ 2015 (ኤፍ ቢ ሲ)ቀዳማይ ሚኒስትር ኣቢይ ኣሕመድ ብዓይነቱ ፈላማይ ምስ ዝኾነ ጉጅለ ኣማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ተዛቲዮም። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር÷ “ብዓይነቱ ፈላማይ ምስ ዝኾነ ኣማኻሪ ጉጅለ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣኪበ ተዘራሪበ” ክብሉ ኣብ ማሕበራዊ ሚዲየኦም ገሊፆም።…

ስራሕቲ ምጥንኻር ኣናእሽቲ ግድባትን ልምዓት መስንኖን ኣማራፂ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ምስፍሕፋሕን ተጠናኺሩ ክቕፅል ይግባእ – ቀዳማይ ሚኒስትር ኣቢይ

ኣዲስ ኣበባ፣ 23 ጥሪ፣ 2015 (ኤፍ ቢ ሲ)ስራሕቲ ምጥንኻር ኣናእሽቲ ግድባትን ልምዓት መስንኖን ኣማራፂ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ምስፍሕፋሕን ተጠናኺሩ ክቕፅል ከምዝግባእ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣቢይ ኣሕመድ ኣተሓሳሲቦም። ፀብፃብ ኣፈፃፅ ሽዱሽተ ወርሒ በጀት ዓመት ቀዳማ ሚኒስትር ኣቢይ ኣሕመድ ኣብ…

ትካላት ንብሄራዊ ኮሚሽን ዘተ ክድግፋ ይግባእ ተባሂሉ

ኣዲስ ኣበባ፣ 23 ጥሪ፣ 2015 (ኤፍ ቢ ሲ)ትካላት ንብሄራዊ ኮሚሽን ዘተ ብፍሉይ ኩነታት ክድግፋ ይግባእ ተባሂሉ። ኣብ ቀረባ እዋን ናብ ዘተ ክኣቲ ኢዩ ዝተብሃለ እቲ ኮሚሽን፥ ክሳብ ሐዚ ዝነበሮ ከይዲን ተቐባልነትን እወንታዊ ከምዝኾነ ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ዘዘራረቦም ኮሚሽነራት…

ኣብ እዋናዊ ሃገራዊን ከተማዊን ዛዕባ ዝጠመተ ዘተ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተሳሊጡ

ኣዲስ ኣበባ፣ 23 ጥሪ፣ 2015 (ኤፍ ቢ ሲ)ኣብ እዋናዊ ሃገራዊን ከተማዊን ዛዕባ ዝጠመተ ዘተ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተሳሊጡ። ኣብቲ መድረኽ ምክትል ፕሬዚዳንት ፓርቲ ብልፅግና ኣደም ፋራህና ከንቲባ ምምሕዳር ኣዲስ ኣበባ ኣዳነች ኣበቤ ተረኺቦም። ኣብ መድረኽ ዘተ፥ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ድሕሪ ለውጢ…

ማዕረ ዕድልን ሙሉእ ተሳታፋይነትን ጉዱኣት ኣካል ንኽረጋገፅ ትኹረት ተዋሂቡ እናተሰርሐ ምዃኑ ተገሊፁ

ኣዲስ ኣበባ፣ 23 ጥሪ፣ 2015 (ኤፍ ቢ ሲ)ማዕረ ዕድልን ሙሉእ ተሳታፋይነትን ጉዱኣት ኣካል ንኽረጋገፅ ትኹረት ተዋሂቡ እናተሰርሐ ምዃኑ ሚኒስቴር ደቂ ኣንስትዮን ማሕበራዊ ጉዳይን ገሊፁ። ዓለም ለኸ መዓልቲ ስጋ ደዌ ኣብ ኢትዮጵያ ንመበል 24 ግዘ፤ ብብርኪ ዓለም ንመበል 69 ግዘ ብብርኪ…

ኮምፒተር ኣብ ሕቚፊ ምቕማጥ ምንካይ መጠን ዘርኢ ወዲ ተባዕታይ የስዕብ-ተመራመርቲ 

ኣዲስ ኣበባ፣ 23 ጥሪ፣ 2015 (ኤፍ ቢ ሲ)ምንካይ መጠን ዘርኢ ወዲ ተባዕታይ ጠንቅታት መኻንነት ደቂ ተባዕትዮ ከምዘስዕብ ተመራመርቲ ገሊፆም። እቶም ተመራመርቲ ከምዝገለፅዎ፥ ጠንቂ ምንካይ መጠን ዘርኢ ወዲ ተባዕታይ እንተወሓደ ሓሙሽተ ምኽንያታት ኢዮም። ንሳቶም ድማ፥ ልዕሊ ዓቐን ርጉዲ፣…

ብሄራዊ ጉባኤ ሃረሪ ስሩዕ ጉባኤኡ ምክያድ ጀሚሩ

ኣዲስ ኣበባ፣ 23 ጥሪ፣ 2015 (ኤፍ ቢ ሲ)ብሄራዊ ጉባኤ ሃረሪ 6ይ ዙር 2ይ ዓመት 1ይ ስሩዕ ጉባኤኡ የሳልጥ ኣሎ። ኣብቲ መድረኽ÷ ርዕሰ ምምሕዳር ክልል ሃረሪ ኣይተ ኦርዲን በድሪ፣ ኣፈ ጉባኤ ብሄራዊ ጉባኤ ክልል ሃረሪ ኣይተ ሙህየዲን አህመድን ምክትል ኣፈ -ጉባኤ ወይዘሮ ዚነት ዩሱፍን…

ብምክትል ሚኒስትር ፍትሒ ቱርኪ ዝምራሕ ጉጅለ ልኡኽ ኣብ ኢትዮጵያ ዑደት ስራሕ ገይሩ

ኣዲስ ኣበባ፣ 23 ጥሪ፣ 2015 (ኤፍ ቢ ሲ)ብምክትል ሚኒስትር ፍትሒ ቱርኪ ዝምራሕ ጉጅለ ልኡኽ ኣብ ኢትዮጵያ ዑደት ስራሕ ገይሩ። ኣብ ሞንጎ መንግስታት ኢትዮጵያን ቱርኪን ዘሎ ክልተኣዊ ምትሕብባር ሕጊን ፍትሒን ኣብ ዝጠናኸረሉ ኩነታት ንምዝታይ ኢዩ ብምክትል ሚኒስትር ፍትሒ መንግስቲ ቱርኪ…

80 ገበን ተንከፍ ጉዳያት ተንቲኑ ምውዝዑ ኣገልግሎት ድሕንነት ፋይናንስ ገሊፁ

ኣዲስ ኣበባ፣ 23 ጥሪ፣ 2015 (ኤፍ ቢ ሲ)ኣብ ዝሓለፈ ቀዳማይ ፈረቓ ዓመት ዘጋጠሙ 1 ሺሕን 360 ዘጠራጥሩ ጉዳያት መበገሲ ብምግባር 80 ገበን ተንከፍ ጉዳያት ፈልዩን ተንቲኑንንዝምልከቶም ኣካላት  ምውዝዑ ኣገልግሎት ድሕንነት ፋይናንስ ገሊፁ። ካብ እቶም ዝቐረቡ ኣጠራጠርቲ ዛዕባታት እቲ…