Fana: At a Speed of Life!
Monthly Archives

November 2020

ኢትዮጵያን ጅቡቲን ኣብ ባህሊ፣ ሃይማኖትን ቋንቋን ዓቢይ ዘለወን ምትእስሳር ናብ ኢኮኖሚያዊ ውህደት ከዕብየኦ ይግባእ – ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ

ኣዲስ ኣበባ፣ 21 ሕዳር፣ 2013 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ብባህሊ፣ ሃይማኖትን ቋንቋን ዓቢይ ምትእስሳር ዘለወን ኢትዮጵያን ጅቡቲን ናብ ኢኮኖሚያዊ ውህደት ከዕብየኦ ከምዝግባእ ፕሬዚዳንት ፌዴሪኢ ሳህለወርቅ ዘውዴ ገሊፀን። ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ፥ ኣብ ብሄራዊ ቤት ምኅሪ ጅቡቲ ተረኺበን መደረ ኣስሚዐን።…

295 ዜጋታት ካብ ስዑድ ዓረብ ተመሊሶም

ኣዲስ ኣበባ፣ 21 ሕዳር፣ 2013 (ኤፍ.ቢ.ሲ)295 ኢትዮጵያውያን ዜጋታት ካብ ስዑድ ዓረብ ናበ ሃገሮም ከምዝተመለሱ ሚኒስቴር ጉዳያት ወፃኢ ኣፍሊጡ። እቶም ናብ ሃገሮም ክምለሱ ዝኸኣሉ ዜጋታት፥ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ መንግስቲ ስዑድ ዓረብ ብምትሕብባር ከምዝኾነ ተገሊፁ፡፡ እቶም ካብ…

ኣብ ኣሚሶም ዝርከብ መበል 32 ሞተራይዝድ ሻለቃ ሰራዊት ምክልኻል ኣብ እዋናዊ ሃገራዊ ጉዳይ ኣድሂቡ ምዝታዩ ተገሊፁ

ኣዲስ ኣበባ፣ 21 ሕዳር፣ 2013 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ኣብ ኣሚሶም ዝርከብ መበል 32 ሞተራይዝድ ሻለቃ ሰራዊት ምክልኻል ኣብ እዋናዊ ሃገራዊ ጉዳይ ኣድሂቡ ምዝታዩ ተገሊፁ። ነቲ ዘተ ዝመርሑ ኣዛዚ ሴክተር ሰለስተ ብርጋዴር ጀነራል ዘውዱ ሰጥኣርጌ ከምዝገለፁዎ፥ ኣብዚ ዘሎ መራሒ ይኹን ተመራሒ ጉጅለ…

እናተኻየደ ምስ ዝርከብ ወፍሪ ተተሓሒዙ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣቢይ ዘሃቡዎ ምላሽን መብርሂን፦

ኣዲስ ኣበባ፣ 21 ሕዳር፣ 2013 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ቅድሚ ክብል ኣዛዚ እዚ ሰሜን ዝነበሩ ጄነራል ድሪባ ምስ ኣመራርሓታት እቲ ጁንታ ምሳሕ ምስ በልዑ ንባዕሎም ስሒቶም ኣብ ሆስፒታል ከምዝርከቡ ገሊፆም። ኣባላት እቲ ጁንታ በቶም ኣዛዚ ዝተሸወሙ ኣይቅብለን ምባሎምን ንምክትል ኣዛዚ እዚ ሰሜን…

ቀዳማይ ሚኒስትር ኣቢይ ካብ ኣባላት ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ዝቐረቡሎም ሕቶታት ዝሃቡዎም መልሲታት

ኣዲስ ኣበባ፣ 21 ሕዳር፣ 2013 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ጉጅለ ህወሓት ቅድሚ፥ ቅድሚ ሓደን ክልተን ወርሒ ኣብ ዝነበረ እዋን ድሮ ለውጢ ንዓማውቲ እናተለዓሉ ዝነበሩ ሕቶታት ህዝቢ እቲ ጉጅለ ንህዝቢ ብበዝሒ ብምእሳርን ብምዕፋንን እቶም ሕቶታት ንምቕልባስ ይፍትን ከምዝነበረ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣቢይ ኣሕመድ…

ጉጅለ ህወሓት ቀ/ሚ ኣቢይ ኣሕመድ ቀዳማይ ሚኒስትር ኮይኖም ኣብ ዝተሸሙሉ መዓልቲ ናይ ውልቀ ሓለውቶም ናብ ቢሮን መንበሪ ገዝኦምን ከየኣትዉ ይኽልክሉዎም…

ኣዲስ ኣበባ፣ 21 ሕዳር፣ 2013 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ቀዳማይ ሚኒስትር ፌዴሪኢ ዶክተር ኣቢይ ኣሕመድ ካብ ኣባላት ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ዝተልዓሉሎም ሓቶታት መልሲ ይህቡ ኣለዉ። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዘሃቡዎ ምላሽ፥ ኣብ 2010 ዓ.ም ሓዱሽ ምምሕዳር ክህልዎም ኣብ ዝኽእሉ ሰባት ጉጅለ ህወሓት…

ሶማሊያ ኣብ ኬንያ ዝርከቡ ኣምባሳደራ ብምፅዋዕ ኣምባሳደር ኬንያ ኣብ ሶማሊያ ድማ ካብ ሞቃዲሾ ንኽወፅኡ ኣዚዛ

ኣዲስ ኣበባ፣ 21 ሕዳር፣ 2013 (ኤፍ.ቢ.ሲ)መንግስቲ ሶማሊያ ኬንያ ኣብ ውሽጢ ጉዳየይ ኢድ ኣእቲያ ብዝብል ኣብ ናይ ናይሮቢ ዝርከቡ ኣምባሳደር መሓመድ ኣሕመድ ኑር ታርዛን ፃዊዓ። ብተመሳሳሊ ኣብ ሶማሊያ ዝርከቡ ኣምባሳደር ኬንያ ሉቃስ ቱምቦ መቃዲሾ ለቒቖም ንኽወፅኡ ኣተሓሳሲባ። ፌዴራል…

ኣብ ገዛ ብገበን ክሕደት ሃገር ዝተጠርጠሩ ጦር መኮንናት ብዝተገበረ ብርበራ ኣብ ኢድ ውልቀሰባት ክተሓዙ ዘይግበኦም መሳርሒታት ኲናት ተታሒዞም

ኣዲስ ኣበባ፣ 21 ሕዳር፣ 2013 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ኣብ ገዛ ብገበን ክሕደት ሃገር ዝተጠርጠሩ ጦር መኮንናት ብዝተገበረ ብርበራ ኣብ ኢድ ውልቀሰባት ክተሓዙ ዘይግበኦም መሳርሒታት ኲናት ተታሒዞም። ከሓዲ ጉጅለ ህወሓት ከም ሃገር ናዕቢን ጎንፂን ንምብፃሕ ሓሲቦም ነዊሕ ዓማውቲ ብምድላው መጥቃዕቲ ምብፃሕ…

መንግስቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲ ደቡብ ሱዳን ኣፋኒዉ ዝብል ሓበሬታ ሓሶት ከምዝኾነ ተገሊፁ

ኣዲስ ኣበባ፣ 21 ሕዳር፣ 2013 (ኤፍ.ቢ.ሲ)መንግስቲ ፌዴሪኢ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲ ደቡብ ሱዳን ኣፋኒዉ ዝብል ሓበሬታ ሓሶት ከምዝኾነ መፃረዪ ሓበሬታ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ኣፍሊጡ። እቲ ሓበሬታ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ከምዝኾነ ዝገለፀ እቲ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን፥ እቲ ናይ ሓሶት ፕሮፓጋንዳ…

ኣብ ኢትዮጵያ ተወሰኽቲ 604 ሰባት ብቫይረስኮሮና እንትተሓዙ 1 ሺሕን 65 ሰባት ድማ ካብቲ ቫይረስ ድሒኖም

ኣዲስ ኣበባ ፣ 21 ሕዳር ፣ 2013 (ኤፍ ቢ ሲ)ኣብ ናይ ትማሊ ፀብፃብ 24 ሰዓታት ኣብ ልዕሊ 5 ሺሕን 466 ሰባት ብዝተገበረ ምርመራ ላብራቶሪ 604 ሰባት ቫይረስኮሮና ከምዝተረኸቦም ሚኒስቴር ጥዕና ኣፍሊጡ። ብሓፈሻ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ክሳብ ሕዚ በዝሒ እቲ ቫይረስ ዝተረኸቦም ሰባት 109…