Fana: At a Speed of Life!
Monthly Archives

December 2023

ፌሊክስ ትሺሴኬዲ ኣብ ፕሬዚዳንታዊ መረፃ ኮንጎ ምዕዋቶም ዕላዊ ኮይኑ

ኣዲስ ኣበባ፣ 21 ታሕሳስ፣ 2016 (ኤፍ ቢ ሲ)ፌሊክስ ትሺሴኬዲ ኣብ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ዝተኻየደ ፕሬዚዳንታዊ መረፃ ከምዝተዓወቱ ኮሚሽን መረፃ እታ ሃገር ዕላዊ ገይሩ። ፌሊክስ ትሺሴኬዲ 70 ሚኢታዊ ድምፅ መረፅቲ ከምዝረኸቡ እቲ ኮሚሽን ኣፍሊጡ። ብመሰረት ውፅኢት እቲ መረፃ÷…

ግልጋሎት ጥዕና ንምምሕያሽ ዝዓለመ ዘተ ተኻይዱ

ኣዲስ ኣበባ፣ 21 ታሕሳስ፣ 2016 (ኤፍ ቢ ሲ)ኣብ ሴክተር ጥዕና ዘፈር ውልቀን መንግስቲን ምውዳድ ብምጥንኻር ግልጋሎት ጥዕና ንምምሕያሽ ዝዓለመ ዘተ ተኻይዱ። ኣብቲ መድረኽ ዘተ ሚኒስትር ጥዕና ዶክተር ሊያ ታደሰ፣ ሚኒስትር ዴኤታ ወ/ሮ ፍሬህይወት ኣበበ፣ ኣመራርሓታት ፌዴሬሽን ክንክን ጥዕና…

ኣርሰናል እንትትሰዓር ቶተንሃም ዓወት ቀኒዑዋ

ኣዲስ ኣበባ፣ 21 ታሕሳስ፣ 2016 (ኤፍ ቢ ሲ)ኣብ መበል 20 ሰሙን ፀወታ ፕሪሚየር ሊግ እንግሊዝ ኣርሰናል እንትትሰዓር ቶተንሃም ዓወት ቀኒዑዋ። ንኣርሴናል ዘተኣናገደት ፉልሃም ክትምራሕ ድሕሪ ምፅናሕ 2 ን 1 ክትዕወት ክኢላ። ጋንታ ፉልሃም ንኽትዕወት ራኡል ሄሜኔዝን ኮርዶቫ-ሬይድን…

2023 ንተወዳደርቲ 5 ሺሕ ሜትሮ ጉያ ደቂ ኣንስትዮ ታሪኻዊ ዓመት ነይሩ ተባሂሉ

ኣዲስ ኣበባ፣ 21 ታሕሳስ፣ 2016 (ኤፍ ቢ ሲ)ኣቆፃፅራ ኣውሮፓውያን 2023 ንተወዳደርቲ 5 ሺሕ ሜትሮ ጉያ ደቂ ኣንስትዮ ታሪኻዊ ዓመት ከምዝነበረ ኣትሌቲክስ ዓለም ገሊፁ። ኣብቲ ዓመት ክብረ ወሰን እቲ ርሕቐት ክልተ ግዘ ከምዝተሰበረ ተሓቢሩ። ካብዚ ብተወሳኺ ካብ 10 ናይ ኩሉ ግዘ…

ፕሬዚዳንት ሶማሊላንድ ሙሴቢሂ ኣብዲ ናብ ኣዲስ ኣበባ ኣቲዮም

ኣዲስ ኣበባ፣ 21 ታሕሳስ፣ 2016 (ኤፍ ቢ ሲ)ፕሬዚዳንት ሶማሊላንድ ሙሴቢሂ ኣብዲ ናብ ኣዲስ ኣበባ ኣቲዮም። እቶም ፕሬዚዳንት ኣብ ዓለም ለኸ መዕርፎ ነፈርቲ ቦሌ እንትበፅሑ÷ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ሚኒስትር ጉዳያ ወፃኢ ኣይተ ደመቀ መኮንን ኣቀባብላ ገይሮምሎም። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ…

ዘላቒ ሰላም ንምዕሳል ኣብ ፍልጠት ዝተመሰረቱ ስራሕቲ ወሰንቲ ከምዝኾኑ ተሓቢሩ

ኣዲስ ዘበባ፣ 21 ታሕሳስ፣ 2016 (ኤፍ ቢ ሲ)ዘላቒ ሰላም ንምዕሳል ኣብ ፍልጠት ዝተመሰረቱ ስራሕቲ ምውጋን ቅድሚት ትኹረት ዝወሃቦ ተግባር ከምዝኾ ሚኒስትር ዴኤታ ሰላም ኣይተ ቸሩጌታ ገነነ ገሊፆም። ስራሕቲ ህንፀት ሰላም ሚኒስቴር ሰላም ዘምፅኡዎ ለውጢታት ንምፍላጥ ኣብ ዘፅነዖ መፅናዕቲ…

ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተዋደደ ዓቕሚ ብምድንፋዕ ኣወሃህባ ግልጋሎት ንምዝማን ዝተጀመረ ስራሕ ተጠናኺሩ ክቕፅል ኢዩ ተባሂሉ

ኣዲስ ኣበባ ፣ 21 ታሕሳስ፣ 2016 (ኤፍ ቢ ሲ)ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተዋደደ ዓቕሚ ብምድንፋዕ ኣወሃህባ ግልጋሎት ንምዝማን ዝተጀመረ ስራሕ ተጠናኺሩ ከምዝቕፅል ተገሊፁ። ካልኣይ መዓልቱ ኣብ ዝሓዘ ስልጠና ላዕለዎት ኣመራርሓ ምምሕዳር ከተማ ኣዲስ ኣበባ "ብልፅግና ተምሳሌት ህንፀፅ ከተማ ግደ…

ሚኒስቴር ትምህርቲ 37 ሞተር ብሽክሌታታት ንክልል ጋምቤላ ሓገዝ ገይሩ

ኣዲስ ኣበባ፣ 21 ታሕሳስ፣ 2016 (ኤፍ ቢ ሲ)ሚኒስቴር ትምህርቲ 37 ሞተር ብሽክሌታት ንክልል ጋምቤላ ሓገዝ ገይሩ። መራሒ ፈፃሚ ስራሕ መደንፍዒ ትምህርቲ ሚኒስቴር ትምህርቲ ቴዎድሮስ ሸዋረገጥ (ዶ/ር) ኣብቲ እዋን ርኽክብ÷ እተን ሞተር ብሽክሌታት ንምምሕዳር ከተማ ጋምቤላን ኩለን ወረዳታትን…

ስትራተጂ ዳግመ ሕውየት ተደረቕቲ ከባብታት ትግራይ ተግባራዊ ንምግባር ዘኽእል ዘተ ይሳለጥ ኣሎ

ኣዲስ አበባ፣ 20 ታሕሳስ፣ 2016 (ኤፍ ቢ ሲ)ቢሮ ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን ግዚያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ፥ ስትራተጂ ዳግመ ሕውየት ተደረቕቲ ከባብታት ትግራይ ንምፅዳቕ ምስ መዳርግቲ ኣካላት ኣብ ከተማ መቐለ ይዝቲ ኣሎ። ኣብቲ መድረኽ ተረኺቦም መልእኽቲ ዘሕለፉ ሓላፊ ቢሮ ሕርሻን ሃፍቲ…

ኣብ ወፃኢ ዓዲ ዝነብሩ ካልኣይ ትውልዲ ኢትዮጵያዊያን ናብ ኢትዮጵያ ዝገብርዎ ጉዕዞ ንክሰመር ይስራሕ ኣሎ

ኣዲስ አበባ፣ 20 ታሕሳስ፣ 2016 (ኤፍ ቢ ሲ)ኣብ ወፃኢ ዓዲ ዝነብሩ ካልኣይ ትውልዲ ኢትዮጵያዊያን ናብ ኢትዮጵያ ዝገብርዎ ጉዕዞ ንክሰመር ይስራሕ ከምዘሎ ኣብ ዝተፈላለያ ክፋላት ዓለም ዝርከቡ ሚሲዮናት ፌዴሪኢ ገሊፆም። ብመሰረት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣቢይ ኣሕመድ(ዶ/ር) ዘቕረብዎ ፃውዒት፥ ኣብ…