Fana: At a Speed of Life!
Browsing Category

Uncategorized

መረፃ ኣብ ዝተዛዘመለን ቦታታት ጣቢያታት መረፃ ምዕፃውን ስራሕቲ ቆፀራ ምጅማር ከምዝከኣልን ቦርድ መረፃ ኣፍሊጡ

ኣዲስ ኣበባ ፣ 14 ሰነ፣ 2013 (ኤፍ ቢ ሲ)ዜጋታት መሪፆም ኣብ ዝዛዘሙሎምን ንምምራፅ ሪጋ ዝሓዙ ዜጋታት ኣብ ዝተዛዘመለን ጣቢያታት መረፃ ምዕፃውን ስራሕቲ ቆፀራ ምጅማርን ከምዝከኣል ብሄራዊ ቦርድ መረፃ ኢትየጵያ ኣፍሊጡ። ከይዲ ሃብ ድምፂ 6ይ ሃገራዊ መረፃ ቀፂሉ እናተኻየደ ከምዝኾነ እቲ…

ሚኒስትር ጥዕና ዶክተር ሊያ ታደሰ ኣብ ከፍለ ከተማ ኮልፌ ቀራንዮ ብምርካብ ድምፂ ሂበን

ኣዲስ ኣበባ ፣ 14 ሰነ ፣ 2013 (ኤፍ ቢ ሲ)ሚኒስትር ጥዕና ዶክተር ሊያ ታደሰ ኣብ ከፍለ ከተማ ኮልፌ ቀራንዮ ወረዳ ትሽዓተ ብምርካብ ድምፂ ሂበን። እዋናዊ ሓበሬታ ንምርካብ፦ ቴሌግራም ገፅና https://t.e/tigrignafana ድረ ገፅና…

ርእሰ ምምሕዳር ክልል ኦሮሚያ ኣይተ ሽመልስ ኣብ ጣብያ ምርጫ ደንዲ ብምርካብ ድምፆም ሂቦም

ኣዲስ ኣበባ ፣ 14 ሰነ ፣ 2013 (ኤፍ ቢ ሲ)ርእሰ ምምሕዳር ክልል ኦሮሚያ ኣይተ ሽመልስ ኣብዲሳ ኣብ ዞባ ምዕራብ ሸዋ ጣብያ ምርጫ ደንዲ ብምርካብ ድምፆም ሂቦም። እዋናዊ ሓበሬታ ንምርካብ፦ ቴሌግራም ገፅና https://t.e/tigrignafana ድረ ገፅና…

ኣብ ከተማ ደሴ ናውቲታት ምርጫ ናብ ጣቢያታት ምርጫ ምብፃሕ ተጀሚሩ

ኣዲስ ኣበባ ፣ 12 ሰነ፣ 2013 (ኤፍ ቢ ሲ)ኣብ ከተማ ደሴ ናውቲታት ምርጫ ናብ ጣቢያታት ምርጫ ምብፃሕ ከመዝተጀመረ ሓላፊ ክልል ምርጫ እታ ከተማ ኣፍሊጦም። ሓላፊ ክልል ምርጫ እታ ከተማ ኣይተ ዮሀንስ አሰፋ ንፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ከምዝበልዎ፥ እቶም ናውቲታት ፅባሕ ሰንበት ተወከልቲ…

ኣብ ዞባ ጋሞ መበል ሻድሻይ ሃገራዊ ምርጫ ንምክያድ ዘኽእል ቅድመ ምድላው ተዛዚሙ

ኣዲስ ኣበባ፣ 12 ሰነ፣ 2013 (ኤፍ ቢ ሲ)ኣብ ዞባ ጋሞ መበል ሻድሻይ ሃገራዊ ምርጫ ንምክያድ ዘኽእል ቅድመ ምድላው ከምዝተዛዘመ ቤት ፅሕፈት ምትሕብባር ምርጫ እቲ ዞባ ኣፍሊጡ። ሓላፊ እቲ ቤት ፅሕፈት ኣይተ ኣብራሃም ኣንጅሎ፥ ኣብቲ ዞባ ዘለዉ 10 ክልላት ምርጫ 599 ሺሕን 964 ሰብ ደምፂ…

ኢትዮጵያ ካብ ረሳሳሕ ነገራት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ንፍልፋል ብዝሰርሐቶ ስራሕ ኣብ 2021 ኣብ ውሽጢ ዝርዝር ብቴክኖሎጂ ቀዳሞት ዝኾና ሃገራት ተኻቲታ

ኣዲስ ኣበባ፣ 10 ሰ፣ 2013 (ኤፍ ቢ ሲ)ኢትዮጵያ ካብ ረሳሕ ነገራት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ንፍልፋል ብዝሰርሐቶ ስራሕ ኣብ 2021 ኣብ ውሽጢ ዝርዝር ብቴክኖሎጂ ቀዳሞት ዝኾና ሃገራት ተኻቲታ። ኣብ ዓውዲ ኢኖቬሽን ምቹው ኩነታት ንምፍጣር እናሰርሐቶ ትርከብ ኢትዮጵያ፥ ረሳሕ ናብ ኤሌክትሪክ ሓይሊ…

ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ  ረቂቕ  በጀት ዓመተ 2014 ብዝምልከት ፅባሕ ክዛተ ኢዩ

ኣዲስ ኣበባ ፣ 7 ሰነ ፣ 2013 (ኤፍ ቢ ሲ)ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ  ረቂቕ  በጀት ዓመተ 2014 ብዝምልከት ፅባሕ ክዛተ ኢዩ። ኣብቲ ዝቐረበሉ ረቂቕ  በጀት ዓመተ 2014 ብምዝታይ ውሳነ ከሕልፍ ኢዩ ዝብል ትፅቢት ኣሎ። እቲ ባይቶ ኣብቲ ረቂቕ ኣዋጅ ብዕምቆት ድሕሪ ምዝታይ ብዝርዝር ንኽረአ…

ብውዙዕ ሓበሬታ ህዝቢ ንምድንጋር ዝግበር ፈተነ ተቐባልነት ዘይብሉ ታራ ተግባር ኢዩ – ፓርቲ ብልፅግና

ኣዲስ ኣበባ፣ 24 ጉንበት፣ 2013 (ኤፍ ቢ ሲ)ብውዙዕ ሓበሬታታት ብምፍናው ህዝቢ ንምድንጋር ዝግበር ፈተነ ተቐባልነት ዘይብሉ ታራ ተግባር ከምዝኾነ ፓርቲ ብልፅግና ገሊፁ። እቲ ፓርቲ፥ ካብ ኣኼባ ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ልሒኹ ዝወፅአ ዘረባ ኣቦ መንበር ፓርቲ ብልፅግና ኣሲሎም ተማሂዙ ዝተለቐቐ ድምፂ…

መንግስቲ ድሕንነት ዜጋታት ናይ ምሕላው ግድነት ኣለዎ-ጉባኤ መማክርር ምሁራን ኣምሓራ

ኣዲስ ኣበባ፣ 19 ሚያዚያ፣ 2013(ኤፍ ቢ ሲ)መንግስቲ ድሕንነት ዜጋታት ናይ ምሕላው ግድነት ኣለዎ ክብል ጉባኤ መማክርር ምሁራን ኣምሓራ ገሊፁ። እቲ መማክርት ጉባኤ ዝፍፀሙ ዘለዉ ተኸታተልቲን ዝተዋደዱን መጥቃዕቲታት ብፅኑዕ ብምውጋዝ፥ ኣብ ልዕሊ ህይወትን ንብረትን ብዝበፅሐ ጉድኣት ኣዝዩ…

መፍረይቲ ትካላት ዘጋጥሙዎም ፀገም ቀረብ ሓይሊ ንምፍታሕ ዝሕግዝ ሰነድ ስምምዕነት ተፈሪሙ

ኣዲስ ኣበባ ፣ 16 መጋቢት፣ 2013 (ኤፍ ቢ ሲ)ሚኒስቴር ንግዲን ኢንዱስትሪን ኣገግሎት  ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያ መፍረይቲ ትካላት ዘጋጥሙዎም ፀገም ቀረብ ሓይሊ ንምፍታሕ ዝሕግዝ ሰነድ ስምምዕነት ተፈራሪሞም። ሚኒስትር ዲኤታ ንግዲን ኢንዱስትሪን ኣይተ ተካ ገብረየሱስ፥ ቅድም ሕዚ ኣብ ትካላት…