Fana: At a Speed of Life!
Browsing Category

ዝንቕ ፋና

ሪፓብሊክ ማእከላይ ኣፍሪካ “ቢትኮይን” ተባሂሉ ዝፍለጥ ድጂታላዊ ገንዘብ ኣብታ ሃገር ሕጋዊ ክኸውን ወሲና

ኣዲስ ኣበባ፣ 20 ሚያዝያ20፣2014 (ኤፍ ቢ ሲ)ሪፓብሊክ ማእከላይ ኣፍሪቃ፡ 'ቢትኮይን' ተባሂሉ ዝፍለጥ ድጂታላዊ ገንዘብ፡ ኣብታ ሃገር ሕጋዊ ክኸውን ወሲና። እቲ ስጉምቲ፥ ኣብ ዓለም ተመሳሳሊ ውሳነ ዝወሰደት ካልኣይቲ ሃገር ክትከውን ገይሩዋ'ሎ። ኣባላት ፓርላማ እታ ሃገር ብምሉእ ድምፂ…

እግሪ ዘይብላ ሬማ ተወሊዳ

ኣዲስ ኣበባ፣ 11 መስከረም፣ 2014 (ኤፍ ቢ ሲ)ኣብ ዞባ ሰሜን ሸዋ ወረዳ መንዝ ማማ ምድር ምንም እግሪ ዘይብላ ሬማ ከምዝተወለደት ተገሊፁ። እታ ሬማ ትማሊ ምሸት ኣብ ጣቢያ ጉርሜ እታ ወረዳ ከምዝተወለደት ተሓቢሩ፡፡ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ኮሙዩኒኬሽን መንግስቲ እታ ወረዳ ኣይተ ሽፈራ ለማ፥…

ሓንቲ ኣደ ሰለስተ ዕሸላት ብሰላም ተገላጊለን

ኣዲስ ኣበባ ፣ 23 ሰነ፣ 2013 (ኤፍ ቢ ሲ)ኣብ ዞባ ምብራቕ ጎጃም ወረዳ ሸብል በረንታ ዝነብራ ወይዘሮ ካሳነሽ ኣያሌው ሰለስተ ዕሸላት ብሰላም ተገላጊለን፡፡ እተን ኣደ ትማሊ ኣብ ቀዳማይ ብርኪ ሆስፒታል የእድ ውሃ ሓደ ወዲ ተባዕታይን ክልተ ደቂ ኣንስትዮን ኢየን ብሰላመ ተገላጊል ዘለዋ፡፡…

ኣብ ሆስፒታል ን10 ኣዋርሕ ውኒኣ ስሒታ ዝፀንሐት ጓል ኣነስተይቲ ከምዝነቐሐት ተገሊፁ

ኣዲስ ኣበባ ፣ 4 ሰነ፣ 2013 (ኤፍ ቢ ሲ)ኣብ ሆስፒታል ን10 ኣዋርሕ ውኒኣ ስሒታ ዝፀንሐት ጣልያናዊት ጓል ኣነስተይቲ  ከምዝነቐሐት ተገሊፁ። እታ ክርስቲና ሮሲ ዝተባህለት ጓል 37 ዓመት ጣሊያናዊት፥ ናይ ሸውዓተ ወርሒ ነብሰፁር እናሃለወት ብዘጋጠማ ሕማም ልቢ እያ ኣብ ዝሓለፈ 10 ኣዋርሕ…

ባይቶ ዝተዓፀዋ ቀዳመይቲ ሚኒስትር ኣብ ቀፅሪ እቲ ባይቶ ኣብ ዘሎ ናይ ኣትኽልቲ ቦታ ብምዃን ቃለ ማሕለኣ ፈፂማ

ኣዲስ ኣበባ፣ 17 ግንቦት፣ 2013(ኤፍ ቢ ሲ)ፊያሜ ናኦሚ ማታፋፋ፥ ኣብ 20 ዓመት ንፈለማ እዋን ነታ ሃገር ክትመርሕ ዝተመረፀት ጓል ኣንስተይቲ ቀዳመይቲ ሚኒስትር ኣብ ሰለማዊ ውቅያኖስ እትርከብ ደሴት ሃገር ሳማዋ ኢያ። ኣብታ ደሴታዊት ሃገር 200 ሽሕ ህዝቢ ጥራሕ'ዩ ዝነብር። ኣብታ…

ን32 ዓማውቲ ንብሕቶም ኣብ ደሴት መኒኖም ዝነበሩ ሽማግለ

ኣዲስ ኣበባ፣ 19 ሚያዝያ፣ 2013 (ኤፍ ቢ ሲ)ንልዕሊ ሰለሳ ዓመታት ኣብ ሓንቲ ናይ ጣልያን ደሴት ንበይኖም ዝነብሩ ዝነበሩ ሽማግለ ካብታ ደሴት ተባሪሮም። ወዲ 81 ዓመት ማውሮ ሞራንዲ ብ1989 እዮም ቡዴሊ ናብ እትበሃል ደሴት ኣምሪሖም። ኣብኡ ድማ ንኣስታት 32 ዓመታት ንበይኖም ኣብታ…

መምርሒታት ኮቪድ 19 ዝጠሓሱ ሓደሽቲ ሩዋንዳውያን መርዑት ኣብ ደገ ክሓድሩ ተገዲዶም

ኣዲስ ኣበባ፣ 29 መጋቢት፣ 2013(ኤፍ ቢ ሲ)መምርሒታት ኮሮናቫይረስ ጥሒስኩም ዝተባህሉ ሓደሽቲ ሩዋንዳውያን መርዑት፡ ስድርኦምን ዘሰንይዎም ዝነበሩ ዕዱማትን ብምልኦም ኣብታ መዓልቲ መርዓ ኣብ ስታድዮም ክሓድሩ ተገዲዶም። ኩነታት እዞም መርዑት፣ ስድራን ኣጋይሽን ዕላዊ ምስኮነ፡ ሓያል ተቓውሞታት…

ብፍሉይ ቀመም ዝደረቐ ሬሳ ጥንታውያን መራሕቲ ግብፂ ኣብ ጎደናታት ካይሮ ንምርኢት ክቐርብ’ዩ

ኣዲስ ኣበባ ፣ 25 መጋቢት፣ 2013 (ኤፍ ቢ ሲ)ግብፃውያን ኣስከሬናት ጥንታውያን መራሕቶም ንምርኣይ ንጎደናታት ከተማ ካይሮ ከዕለቕልቑ ትፅቢት ከምዝግበር ተገሊፁ። እቶም 22 ብመድረቒ ንነዊሕ ዘበናት ኣስከሬኖም ከይፈረሰ ክፀንሕ ዝተገበሩ መራሕቲ፡ 18 ንጉሳትን 4 ንግስቲታትን እየን። ናብ…

ኣብ ሆስፒታል ቅዱስ ጳውሎስ ካብ ሓደ ውልቀ ሰብ 21 ነጥቢ 7 ኪሎ ግራም ሕብጠት ወፂኡ

ኣዲስ ኣበባ ፣ 21 ጥሪ፣ 2013 (ኤፍ ቢ ሲ)ኣብ ሆስፒታል ቅዱስ ጳውሎስ ካብ ሓደ ውልቀ ሰብ 21 ነጥቢ 7 ኪሎ ግራም ካብ ስብሒ ዝተለዓለ ሕብጠት ካንሰር ምውፃእ ከምዝተኽኣለ ተገሊፁ። እቲ ተግባር መጥባሕቲ ብተሓጋጋዚ ፕሮፌሰር ዶተር ማተመ በቀለ ብዝተመርሐ ጉጅለ ዝተኻየደ ከምዝኾነ ተሓቢሩ፡፡…

ኣብ ህንዲ ብሰንኪ ፖሎቲካዊ ኣፈላላይ ዝተበተነ ሓዳር 10 ዓመት

ኣዲስ ኣበባ፣ 16 ታሕሳስ፣ 2013(ኤፍ.ቢ.ሲ)ኣብ ምዕራባዊ ክፋል ህንዲ፡ ልዕሊ 10 ዓመት ዝገበረ ሓዳር ክልተ ፖሎቲከኛታት፡ ሰበይቲ ናብ መቐናቐንቲ ሰልፊ ብምጽንባራ ናብ ሓደጋ ወዲቑ ይርከብ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሉስ፡ ኣባል ባይቶ ናይ'ቲ ብቀዳማይ ሚኒስተር ህንዲ ናሬንድራ ሞዲ ዝምራሕ ሰልፊ…